ANY NOU, MÉS COL.LECTIU…

Des del Col·lectiu de treball social de Ca Revolta comencem l’any amb saba nova i  ganes de continuar aquest projecte nascut ja fa algun temps i en el qual el debat d’idees i la reflexió conflueixen amb una inquietud no dissimulada per un treball social que necessita una renovació i que ja no cap en l’estret marge d’unes institucions cada vegada més qüestionades i d’uns models aliens als valors i principis que donen identitat i raó de ser a la nostra pràctica.

Enfront del model “social” del govern valencià es à dir, de la volta al model benèfic-assistencial i l’almoina, contraposem la urgència dels Drets Humans; enfront utilització vergonyosa de la institucions i el seu descrèdit, continuarem amb l’anàlisi social de les polítiques que estan deixant en l’exclusió als més vulnerables… mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu i el coneixement col·lectiu…

A continuació us fem un xicotet resum del que tenim pensat per a enguany i us convidem a participar per si us ve de gust compartir amb nosaltres  aquest espai que pretén ser obert, divers i creatiu.

Rendes Bàsiques: continuarem la línia de treball iniciada anys arrere i ens proposem aprofundir en el coneixement dels diversos models de rendes bàsiques que hi ha en l’estat. En el vessant més públic ja hi ha programats alguns actes oberts organitzats pel col·lectiu i amb tota seguretat uns altres en els quals participarem…

Reforma local i Serveis Socials: també en aquest cas es tracta de reprendre la programació iniciada de recerca i anàlisi que l’any passat es va plasmar en un cicle de tres Debats Oberts que amb el títol de Reforma local i Drets socials van donar un repàs a algunes claus contingudes en aquest atemptat a la línia de flotació dels Serveis Socials municipals. Es tractaria d’elaborar un nou dictamen amb la informació més actual i amb el compte arrere de la transitòria que bandejaria els serveis socials de l’àmbit local l’un de gener del pròxim any.
També hem inclòs en aquest apartat l’elaboració d’una proposta de model de serveis socials on poder concretar els aspectes més propositius, en un context de deterioració sense precedents pel que fa a la situació del País Valencià.

Participació social: hem incorporat més recentment aquest tema perquè pensem que si sempre ha sigut un tema fonamental en el nostre ambit, ha pres gran rellevància a partir tant dels esforços de renovació democràtica com de les experiències més transformadores i alternatives…

Comunicació: perquè és necessari que les nostres reflexions i idees es puguen contrastar i dialogar, millorant els instruments dels quals disposem i creant altres nous que ens permeten arribar a altres persones i grups que tinguen la mateixa inquietud per a compartir experiències, treballar en xarxa…

Enguany també va a ser el de la revisió i reelaboració de la nostra Carta de Drets Socials que inclourà aquells continguts que, prèviament debatuts pel col·lectiu, considerem que enriqueixen i donen concreció a les idees allí exposades i al procés que planteja.

La dinàmica, més interna del col·lectiu, es completa i complementa amb altres activitats que ja estan programades o que es concretaran al llarg de l’any, entre elles el cicle de Treball Social i cinema (veure apartat); seguirem amb projeccions que siguen d’interès en la línia de la programació d’anys anteriors intentant portar propostes que valguen la pena i faciliten el debat d’idees i la relació.

Ems deixem moltes coses, però seguirem en contacte…
Col·lectiu de Treball Social de Ca Revolta

Publicado en Sin categoría

¿MI GOZO EN UN POZO?.Comentarios sobre la sentencia que anula el COPAGO.

Por  Antonio Llácer, secretario general ACVEM Asociación de Esclerosis Múltiple de la CV.

¿MI GOZO EN UN POZO?.

Según la portavoz del Consell , María José Catalá, la Generalitat recurrirá la sentencia que no valora el fondo del asunto, mediante un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anula el copago y lo blindará con una ley que dará al copago la consideración de tasa o tributo para de esta forma ajustarse a la resolución y evitar futuros recursos que volverían a paralizarla.

La Generalitat tenía previsto recaudar 4´4 millones de euros con los precios públicos aprobados en el decreto, 2.9 millones de las 2400 personas mayores y 1´5 millones de las 950 personas en situación de discapacidad, 3350 discapacitados o mayores que han tenido que pagar este año aunque les resultase un esfuerzo excesivo, y los que se han dado de baja, no contabilizados, en centros de día o residencias que no han podido asumirlo; tanto unos como otros no le importan a la administración.

copago-discapacitados Esta actuación, nuevamente, demuestra la falta de sensibilidad con las personas mayores y los discapacitados, evidenciando que las intervenciones, en las CORTS VALENCIANAS y en los medios de comunicación, del Presidente Fabra y la Consellera de Bienestar Social Asunción Sánchez Zaplana, alegando la situación favorable de los mayores y discapacitados, en la Comunidad, es una patraña y se pone en evidencia la continua degradación de los servicios con recortes y copagos sin ninguna consideración.

A pesar de todo seamos positivos y alegrémonos del fallo del TSJCV al recurso del Cermi, declarando íntegramente la nulidad del Decreto 113/013 del 2 de agosto del Consell a propuesta de la Consellera de Bienestar Social, por el que se establece el régimen de las cuantías a percibir en el ámbito de los servicios sociales, publicado en el DOCV 6/08/013, por entender, en síntesis, que la naturaleza del copago establecido para el colectivo considerado especialmente vulnerable de PCD y Mayores, debe exigirse, en su caso, mediante una Tasa y/o tributo, cuya aprobación a de producirse exclusiva y necesariamente mediante Ley aprobada en les Corts Valencianes recalcando que la normativa asistencial de referencia es la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia.

consell-ofreceQue desde esta perspectiva, el TSJCV considera de manera palmaria que el Decreto en contra de lo preceptuado constitucional y legalmente, vulnera el principio de reserva de ley, de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa.

Que la sala en un ejercicio de responsabilidad y en conexión de la realidad social de actual, que los servicios regulados en el Decreto, constituyen servicios asistenciales, básicos e imprescindibles, dirigidos a mayores PCD que no parece que sean grupos especialmente favorecidos, por lo que su recepción no es voluntaria sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y dignidad personal.

Que con este sensato pronunciamiento se da favorable acogida a las reivindicaciones de este colectivo y deja abierta una puerta a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido para aquellas personas a quienes la Administración continúa poniendo coactivamente el deber de abonar el copago al amparo de la Orden 21/2012 de 25 de octubre.

La sala de lo Contencioso-Administrativo, en concreto su Sección Tercera, apartándose del criterio en múltiples ocasiones mantenido por la Sección Quinta, conocedora de la mayoría de los recursos en materia de Dependencia y en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, condena a la Administración demandada al pago de las costas procesales (honorarios de Abogada del Cermi C.V.)

Por todo ello no debe ser “nuestro gozo en un pozo”, debemos sopesar la actitud de la administración actual contra la las personas mayores (que la unos ya lo son y la mayoría de los otros lo serán) y las personas en situación de dependencia actual y futura. No debemos rendirnos y continuar con las reivindicaciones, acciones, recursos y todo aquello que acabe con los atropellos que nos infligen.

Fuentes:WhatsApp del Cermi sobre sentencia y artículos del País C.V. , Levante y cosecha propia.

 

DESCARGAR SENTENCIA

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Sopar d’estiu del col·lectiu de treball social de Ca Revolta (Imatges)

IMG_0808

IMG_0760 IMG_0803 IMG_0804 IMG_0805

Publicado en Sin categoría

BREU BALANÇ I SOPAR D’ESTIU

cangrejo_caminando_por_la_orilla_del_mar-wide

Acabat el curs i amb aquestes calors toca fer una poquet de repàs al que ha sigut l’activitat del col·lectiu durant l’any, ajuntar-nos per a celebrar que ací seguim i programar el curs pròxim.
El repàs va a ser lleuger i també incomplet perquè qui vulga major informació sobre aquest tema puga requerir-la/requerir-nos de la forma que estime oportuna.

Aquest curs hem participat en diversos actes, entre ells:
– Assemblea oberta a Paterna convocada per la plataforma local en defensa dels serveis públics
– Registres varis en defensa dels serveis socials municipals convocats per Fins Ací, assemblea oberta posterior…
– Presentació de la Carta de Drets Socials a Ca Bassot (Burjassot)
– Xarrada col·loqui informativa sobre la Renda Bàsica organitzada per l’associació d’aturades i aturat d’Orriols i Torrefiel
– Fira Alternativa de València, en la qual vam posar paraeta i participarem en una xarrada sobre la Renda Bàsica…

Com a col·lectiu hem promogut:
– Cicle de Debats Oberts sobre la Reforma Local i els Drets Socials, en tres sessions i amb la participació de secretàries, interventors, sindicats, moviments socials i professionals de l’àmbit social…
– La continuïtat del cicle de treball social i cinema, amb l’emissió de “L’Esperit del 45″ de Ken Loach, “L’Havre” dirigida per Aki Kaurismäki o “el Cairo 678″ de Mohamed Diab…
– El debat entorn de la Renda Bàsica, amb motiu de la ILP per la Renda Bàsica: informació, recollida de signatures, seguiment…
– La difusió de la Carta Valenciana de Drets Socials, allà on hem pogut…

Para setembre hem pensat continuar amb les línies iniciades tant de la Reforma Local com la continuïtat del debat al voltant de la Renda Bàsica o la promoció i desenvolupament de la Carta de Drets Socials i afegir un tema que ens sembla d’especial interès i rellevància que és el de la participació ciutadana.

Ací ho deixem de moment.

Finalment, divendres que ve 25 de juliol farem el sopar d’estiu. Enguany va ha ser obert a totes i tots, si us ve de gust compartir amb nosaltres una estona…teniu més informació en l’agenda.

Mentrestant, rebeu una forta abraçada,

Col·lectiu de treball social de Ca Revolta

Publicado en Sin categoría

EL DESTIERRO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Fulla informativa sobre la reforma local repartida en la fira alternativa

Imagen

EL DESTIERRO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

La reforma local aprobada por el gobierno del PP
destruye la red más básica y mínima de protección social

La recientemente aprobada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), además de incorporar aspectos contrarios a la propia Constitución y vulnerar la autonomía local, supone el desmantelamiento y demolición del sistema público de Servicios Sociales.

Los antecedentes de esta tropelía los encontramos en la reforma del artículo 135 de la Constitución Española donde se da vía libre a las políticas de austeridad bajo el principio de estabilidad presupuestaria, anteponiendo los intereses del mercado financiero al bienestar de las personas, excusa perfecta para reducir competencias a la administración local, la más próxima a la ciudadanía y recentralizarlas hacia las comunidades autónomas que, en el caso del País Valenciano han demostrado sobradamente su incapacidad y desgobierno.

Esta reforma de orientación economicista y profundamente ideológica, impide que los ayuntamientos puedan seguir desempeñando competencias en Sanidad, Educación y en Servicios Sociales como venían haciendo y recorta las posibilidades de actuación en estos ámbitos.

En Servicios Sociales los municipios sólo podrán ejercer como competencia propia la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social” lo que pone en peligro de desaparición o privatización servicios de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, viviendas tuteladas, centros de día, centros de convivencia y comedores de personas mayores, centros y servicios de promoción de la mujer, centros infantiles, servicios de atención y acogida a inmigrantes, centros de atención a personas con discapacidad, etc.

La LRSAL a causado muchas controversias, incluso en el mismo PP y ha habido ya comunidades autónomas (Castilla-León, Galicia, Andalucía…) que han legislado para tratar de aminorar en lo posible las consecuencias que su aplicación provocaría.

En el País Valenciano el gobierno del partido popular no sólo no se ha manifestado en contra sino que, sorprendentemente, cree que es una reforma que deberá servir para articular nuestro desbaratado y maltratado sistema de Servicios Sociales.

Lo cierto es que el “modelo social valenciano” ha sido un auténtico fracaso como lo demuestran numerosos indicadores sociales: pobreza infantil tres puntos superior a la media estatal, ocho puntos por encima la tasa de privación de la juventud valenciana, el riesgo de pobreza en los jóvenes valencianos afecta ya a uno de cada tres jóvenes…

El boicot y derogación de la Ley de dependencia, ha supuesto la indefensión y desamparo de muchas familias que han tenido que sufrir demoras interminables, cuando no el propio fallecimiento de la persona antes de ver reconocido un derecho, que en otras comunidades autónomas (incluso del partido popular) está garantizado.

Programas tan necesarios como la Renta garantizada de ciudadanía, han sido en la práctica desactivados, pues las demoras y deficiente cobertura lo han convertido en una ayuda que no llega y si llega lo es con retraso y con cantidades muchas veces irrisorias, pues tenemos el menor gasto anual por perceptor de todo el estado.

Con estos antecedentes, la reforma local puede tener, en el País Valenciano, unos efectos mucho más demoledores que en el resto de autonomías.

Los Servicios Sociales municipales han aguantado durante estos años una política gubernamental centralizadora y privatizadora con un marcado carácter burocrático en la administración de recursos (sectorizados) en detrimento de un modelo comunitario o de servicios personales de base local.

El gobierno valenciano ha mostrado su falta de voluntad política para que los derechos sociales pudieran ser ejercidos por la ciudadanía, incumpliendo la ley, saltándose el procedimiento administrativo, obviando toda referencia a la realidad de los hechos, mostrando una preocupante insensibilidad social…

El supuesto “modelo social valenciano” impuesto por el partido popular, ha sido básicamente un modelo asocial, centralizado, infrafinanciado, desorganizado y con una gestión muy deficiente. Si el nivel local es la expresión más próxima de la política social, constatamos las dificultades que han tenido y tienen los municipios para hacer frente a las demandas sociales con estos referentes. No obstante, pese a esta desafección autonómica, los Servicios Sociales municipales han mantenido, pese a todo, sus constantes vitales por su compromiso profesional y por su proximidad con las demandas y necesidades de las personas.

Por todo lo anterior y por la grave crisis social que estamos sufriendo, nos parece una tremenda irresponsabilidad la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL) que pone fecha de caducidad a unos Servicios Sociales municipales que son la última barrera de protección con la que cuenta muchas familias en el País Valenciano.

Por consiguiente nunca renunciaremos al Derecho a un Sistema Público de Servicios Sociales, que garantice el acceso a las prestaciones básicas como derecho de ciudadanía, que evite los procesos de exclusión social y que asegure la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, a las personas con discapacidad, a los y las menores, a las personas inmigrantes y a las mujeres.

A lo que además añadimos el Derecho a una Renta Básica universal, no condicionada, individual y suficiente en su cuantía para asegurar una vida digna.

NO A LA REFORMA LOCAL, NO AL DESTIERRO DE LOS SERVICIOS SOCIALES!!
DERECHO A UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y A UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL!
POR UNA CARTA VALENCIANA DE DERECHOS SOCIALES COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOCIAL COMUNITARIA

Junio 2014                                                                                                                        Col.lectiu de Treball Social de Ca Revolta

Para más información:
HYPERLINK “https://colectiutreballsocialcarevolta.wordpress.com/” https://colectiutreballsocialcarevolta.wordpress.com/ Blog del Col.lectiu de Treball Social
HYPERLINK “http://www.directoressociales.com/” http://www.directoressociales.com/ Página de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Publicado en Sin categoría

Fira Alternativa, dissabte de vesprada…

Fira Alternativa, dissabte de vesprada...

 

 

IMG_0554

IMG_0549IMG_0547

Molta animació en la paraeta de Ca Revolta: Renda bàsica, reforma local, serveis socials… més de 100 signatures arreplegades a favor de la ILP per la Renda Bàsica Estatal; hem esgotat la fulla informativa sobre l’impacte de la reforma local en els serveis socials, hem contactat amb persones i iniciatives socials de gran interès… i demà repetim i molt més…

Imagen | Publicado el de

Ca Revolta participa en la 27ª Fira Alternativa de València

Ca Revolta participa en la 27ª Fira Alternativa de València

Des d’avui mateix ens podeu trobar a la Fira Alternativa on estarem fins al diumenge en una paraeta on trobareu llibres sobre temes socials, samarretes, informació sobre la Renda Bàsica, Serveis Socials…
I a més a més…
Diumenge, 8 de Juny,
17,30 h. a l’escenari, EL CIFU (Rumba)
18,00 h. a la carpa A, Xarrada RENDA BÀSICA , Ca Revolta i amics de Camot

Ens veiem en la fira!

Imagen | Publicado el de

Xarrada-col·loqui en Orriols al voltant de la Renda Bàsica

Xarrada-col·loqui en Orriols al voltant de la Renda Bàsica

IMG_0542IMG_0539

IMG_0538

Intensa sessió al voltant de la Renda Bàsica amb Javier Aguado en el Centre Cultural Islàmic convidats per l’associació de aturats i aturades de Orriols-Torrefiel.
Bona entrada, molta participació i debat. Javier ha fet una xicoteta introducció on ha explicat les idees bàsiques per a propiciar el col·loqui que ha sigut animat.

Imagen | Publicado el de

AL VOLTANT DE LA RENDA BÀSICA

unnamed Al Voltant de la Renda Bàsica   Des de Ca revolta i més concretament del seu CTS (Col·lectiu de Treball Social) portem treballant els temes generals de la política social i amb especial atenció als més relacionats amb els drets de ciutadania que assisteixen als sectors populars més vulnerables socialment.   Al costat de la defensa d’un Sistema Públic de Serveis Socials, d’un just finançament públic de les entitats socials sense ànim de lucre, i de suport a les iniciatives d’ajuda-mútua en el marc d’una acció comunitària més àmplia.   Defensem, en el marc d’una Carta de Drets Socials, l’elevació a la categoria de drets constitucionals dels drets econòmics, independentment del dret al treball, tant assalariat, com a autònom.   Estem parlant del dret a la Renda Bàsica, Universal, Individual i sense Contraprestació.   En aquest sentit anem a intentar coordinar a València i a l’Horta la recollida de signatures per a recolzar una iniciativa d’Iniciativa Legislativa Popular en el Congrés de Diputats reclamant la instauració d’aquest dret directament lligat a l’exercici de la plena ciutadania.   Les pròximes activitats relacionades amb la reivindicació de la Renda Bàsica-Carta Valenciana de Drets Socials, en les quals anem a participar per invitació d’altres col·lectius o per iniciativa pròpia -més enllà de la recollida de signatures- són les relacionades a continuació:

  • El dia 27 de Maig a les 19:00h en l’Assemblea d’Aturats d’Orriols
  • Al Centre Cultural Islàmic, carrer Arquitecte Rodriguez 19 (València)
  • En la Fira Alternativa conjuntament dels Col·lectiu de Treball Social de Ca revolta i d’Amics del Camot (Xàtiva) el dies 6, 7 i 8 de juny.
  • Al LLit del Turia, diumenge 8 a les 18 h. 
  • El dia 12 de juny a les 19:30h Debat Obert amb col·lectius socials.  
  • a Ca revolta
Publicado en Sin categoría

CICLE DE DEBATS OBERTS Reforma Local i Moviments Socials (3ª debat)

El col·lectiu de treball social de Ca Revolta ha vingut dedicant un monogràfic a la reforma local en l’àmbit dels Serveis Socials a través d’un cicle de Debats Oberts amb el títol genèric de REFORMA LOCAL I DRETS SOCIALS.
El primer debat va comptar amb la participació de secretàries-interventors i es va centrar en les diferents interpretacions de l’aplicació de la reforma, el segon va abordar l’impacte laboral en l’ocupació i va tenir als sindicats d’interlocutors, el tercer debat es va centrar en les persones, famílies i col·lectius afectats, amb el títol de Reforma local i Moviments socials.
L’objecte d’aquest cicle de debats és compartir informació d’interès per a tenir un coneixement de la reforma, del seu abast i conseqüències, així com mantenir obert un fòrum permanent on anar actualitzant-analitzant les novetats que puguen produir-se, incorporant propostes d’acció conjunta per a fer front a aquesta amenaça real a la subsistència dels Serveis Socials municipals en un context de greu crisi social i de reculada general dels Drets humans.

Vídeo | Publicado el de