QUI SOM…

El col.lectiu de Treball Social de Ca Revolta és un projecte que està en construcció i alhora fent camí. Els que donem vida aquest col·lectiu, professionals i activistes del treball social, pretenem dotar-nos d’un instrument útil per a la reflexió i debat de les polítiques socials i per a la intervenció comunitària, en el marc d’aquesta Casa.

Estem compromesos amb la lletra dels Drets Humans i els valors del Treball Social Comunitari, aquells als ludeix Mary E. Richmon quan assenyala que “tant o més important, és la integració social de les persones en la societat, com els canvis socials al servei dels éssers humans”.

Així mateix, en aquests moments portem en dansa o treballant temes com la Renda Bàsica, Carta de Drets Socials, Moviment 15-M, Cinema Social, Atenció a la Dependència, Sistema Públic de Serveis Socials, …